Danh mục tin tức

Công nghệ xử lý rác thải rắn y tế

Công nghệ xử lý rác thải rắn y tế

Nguyễn Nhật Minh 12/07/2021

Công nghệ xử lý rác thải rắn y tế Công nghệ xử lý rác thải rắn y tế Xử lý nhiệt: đốt, plasma, hấp nhiệt, vi sóng Xử lý hóa chất Xử lý chiếu xạ Xử lý cơ học Chốn lấp thông thường và chôn lấp đặc biệt Công nghệ khác: khí ozon, đóng băng khô, trơ hóa chất...

icon icon icon