Danh mục tin tức

Công nghệ xử lý rác thải rắn y tế

Công nghệ xử lý rác thải rắn y tế

Công nghệ xử lý rác thải rắn y tế

 • Xử lý nhiệt: đốt, plasma, hấp nhiệt, vi sóng
 • Xử lý hóa chất
 • Xử lý chiếu xạ
 • Xử lý cơ học
 • Chốn lấp thông thường và chôn lấp đặc biệt
 • Công nghệ khác: khí ozon, đóng băng khô, trơ hóa chất thải

Các tiêu chí chung để lựa chọn công nghệ xử lý rác thải y tế

 • Dựa vào đặc điểm chất thải
 • Lượng chất thải cần xử lý, tiêu hủy
 • Mức độ xử lý, tiêu hủy triệt để của công nghệ
 • Mặt bằng, không gian có sẵn để xây dựng, lắp đặt
 • Sự chấp thuận của cộng đồng dân cư xung quanh
 • Chi phí đầu tư, lắp đặt và vận hành thiết bị
 • Chi phí vận chuyển và tiêu hủy chất thải đã được xử lý.

So sánh các công nghệ xử lý

Các biện pháp xử lý và tiêu hủy chất thải rắn y tế thường gặp

 

Xem thêm: Lò đốt rác thải y tế MP

Hotline: 0327.114.521 - 0346.468.860

Website: codienmp.com

Email: ctycodienmp@gmail.com

TAGS :

cấu tạo lò đốt rác y tế, chất thải khu cách ly, covid-19, lò đốt rác, lò đốt rác thải y tế, lò đốt rác y tế, rác thải y tế là gì, rác y tế, thu gom xử lý rác ở khu cách ly, xử lý rác, xử lý rác covid, xử lý rác khu cách ly, đốt rác y tế

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

icon icon icon