Lò đốt rác y tế

Lò đốt rác thải y tế

Tiêu huỷ an toàn rác thải y tế tại nguồn, bảo vệ môi trường và giảm nguy cơ lây nhiễm chéo.

Chất thải y tế thay đổi theo từng địa điểm, quy mô của cơ sở y tế và thách thức lớn nhất trong vấn đề xử lý rác thải y tế là phải xử lý nhiều loại chất thải bằng một giải pháp và tránh lây nhiễm chéo.

Đất là giải pháp tối ưu cho vấn đề xử lý rác thải y tế mà không gây nguy hiểm cho bệnh nhân, nhân viên y tế và bất kỳ ai tiếp xúc với chúng, tiêu diệt mọi mần bệnh, virus.

 

 

icon icon icon