Kỹ thuật tiêu hủy bắt buộc động vật mắc bệnh

Kỹ thuật tiêu hủy bắt buộc động vật mắc bệnh

Nguyễn Nhật Minh 13/05/2021

Kỹ thuật tiêu hủy bắt buộc động vật mắc bệnh Việc tiêu hủy, giết mổ bắt buộc động vật mắc bệnh và sản phẩm của động vật mắc bệnh cần thực hiện theo quy định của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phòng, chống...

icon icon icon